عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
تقویم برنامه های پاکسازی مناظر فرهنگی ماسوله (بمناسبت ثبت جهانی) دعوت از تمامی دوستداران محیط زیست، نهادها، و ارگانها    ...

نصب برج نوری در شهر ماکلوان       ...

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماکلوان عصر روز شنبه مورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ ، جناب آقای موسی فکور فرماندار محترم و جناب آقای خلیل بهروزی فر نماینده شهرستان های فومن و شفت در شهرداری ماکلوان حضور یافتند. ◽فرماندار و نماینده شهرستان...

نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ماکلوان با نظارت مسئولین ذی ربط و با همکاری پرسنل شهرداری ماکلوانمردادماه ۱۴۰۱روابط عمومی شهرداری ماکلوان     ...

نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ماکلوان با نظارت مسئولین ذی ربط و با همکاری پرسنل شهرداری ماکلوان مردادماه ۱۴۰۱روابط عمومی شهرداری ماکلوان View this post on Instagram A post shared by روابط عمومی شهرداری ماکلوان (@maklavan_shahrdari) ...

View this post on Instagram A post shared by روابط عمومی شهرداری ماکلوان (@maklavan_shahrdari) ...

تعویض پرچم ورودی شهر ماکلوان توسط شهرداری ماکلوان انجام شد. روابط عمومی شهرماکلوان   View this post on Instagram A post shared by روابط عمومی شهرداری ماکلوان (@maklavan_shahrdari) ...