امروز: ۰۵ تیر ۱۴۰۳

گزارش عملکرد واحد پسماند شهرداری شهر ماکلوان

مدیر سایت ۱۱ دی ۱۴۰۲

گزارش عملکرد واحد پسماند شهرداری شهر ماکلوان

دوره سوم آموزش چهره به چهره خانوارهای طرح تفکیک پسماند خشک شهرداری ماکلوان از ۱۵ آذر ماه شروع شده تا بتوانیم کلیه خانوارهای محترم شهر ماکلوان را در زمینه پسماند و تفکیک از مبدا بروز کنیم.

 

گزارش عملکرد واحد پسماند شهرداری شهر ماکلوان  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش عملکرد واحد پسماند شهرداری شهر ماکلوان