شهردار ماکلوان با بیان این که در این شهر سه پروژه شامل پارک جنگلی، سورتمه و همچنین بام سبز در منطقه ای به مساحت ۵/۵ هکتار وجود دارد، اظهار کرد: پروژه پارک جنگلی دارای طرح توجیهی و کتابچه مربوطه است که پیش تر، اندکی پس از آغاز کار، عملیات اجرایی آن متوقف شد و نیازمند پیگیری بیشتر جهت رفع موانع موجود است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماکلوان به نقل از  کاشف اسرار ، ” حیدر ثریا محقق دوست  ” در جلسه روز جاری هماهنگی سرمایه گذاری گردشگری شهرستان فومن که به ریاست فرماندار در فرمانداری برگزار شد ، اظهار کرد :سه طرح پیشنهادی این شهر به سبب گردشگر پذیر بودن منطقه، ظرفیت درآمد زایی بالایی دارد و زمینه ساز توسعه ماکلوان و درآمد زایی پایدار برای این شهرداری خواهد شد.