شهردار ماکلوان از اختصاص و تحویل یک دستگاه لودر بکهو ایرانی ساخت شرکت سنو پارس ” مدل ” SP MAX 500B “از محل سهمیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به ناوگان تجهیزات عمرانی و ستاد بحران این نهاد عمومی غیر دولتی در روز جاری خبر داد.

حیدر ثریا محقق دوست ” در گفتگو با کاشف اسرار ” در حوزه اجتماعی ” اختصاص این دستگاه لودر را در پی پیگیری های خودش از ابتدای سال جاری ، مراجعه به استانداری گیلان و مکاتبه با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، عنوان کرد.

وی با بیان این که شهرداری ماکلوان ” طی 5 سال گذشته فاقد هیچ گونه ماشین آلات عمرانی بوده است ، اختصاص بیل مذکور بدون پرداخت هزینه و در قالب کمک های سازمان شهرداری ها در اختیار شهرداری را به فال نیک گرفت.