شهردار ماکلوان از آغاز فراخوان عمومی طراحی المان میدان اصلی شهر ترجیحآ مجسمه با ویژگی های بومی ، محلی و منطقه ای در آن لحاظ شده باشد ، خبر داد.

حیدر ثریا محقق دوست ” در گفتگو با کاشف اسرار با بیان این که ” ماکلوان ” سبقه تاریخی دارد ،اظهار کرد : جنگ ماکلوان اولین نبرد مسلحانه جنگلی‌ها با قوای روسیه و آغازی بر نهضت جنگل بود.

 

وی با بیان این که 5 کیلومتر از مسیر شهر فومن به ماسوله عبور و مرور گردشگران برای ایاب و ذهاب از وسط بلوار اصلی ماکلوان می گذرد ، تاکید کرد : اهمیت ماکلوان کمتر از ماسوله نیست.

 

این مسئول از آغاز فراخوان عمومی طراحی المان میدان اصلی شهر ترجیحآ مجسمه با ویژگی های بومی ، محلی و منطقه ای در آن لحاظ شده باشد ، خبر داد و از کلیه شهروندان و کسانی که طرح یا ایده ای در این زمینه دارند دعوت کرد نظرات و طرح های قابل اجرای خود را به واحد روابط عمو می شهرداری از طریق پیام رسان های داخلی به شماره همراه 09363481536 یا از طریق سامانه ثبت ایده شهروندی به آدرس maklavan-137 service.ir ارسال کنند

 

محقق دوست ، متذکر شد : اولویت با طرح هایی است که ویژگی های بومی ، محلی و منطقه ای در آن لحاظ شده باشد و به طرح برتر جایزه نفیسی اهدا شده و طرح برگزیده به نام شخص طراح در میدان اصلی شهر نصب و اجرا می شود

 

یکی از اهداف المانها میتواند اطلاع رسانی و معرفی منطقه ای خاص به لحاظ تاریخی ، جغرافیایی ، فرهنگی و ویژگی های خاص مردم آن منطقه بوده و یا به اتفاق یا رویداد خاصی در منطقه ی مزبور اشاره کند که همه ی اینها در برقراری ارتباط بهتر مخاطبین و کسانیکه به محل رفت و آمد دارند با منطقه ی مورد نظر موثر است.