غرفه شهرداری های ماکلوان و فومن در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلان مقارن با آخرین روز کاری نمایشگاه با ترافیک چهره های فرهنگی و اجتماعی و مسئولین مواجهه شد.

به گزارش کاشف اسرار ، ” خلیل بهروزی فر – سید کاظم دلخوش اباتری – سید علی آقا زاده دافساری و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی ” از اعضای مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی ” مهمان شهرداران ماکلوان و فومن در غرفه بودند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان  و جمعی از شهرداران نقاط مختلف استان از جمله : رضوانشهر – رودبار – توتکابن –تولم شهر – آستانه اشرفیه- شهردار قبلی خشکبیجار  و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهرستان ها هم در غرفه حضور یافتند.