عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
عید سعید قربان بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد ...

ز اسماعیل جان، تا نگذری مانند ابراهیم

               به کعبه رفتنت، تنها نماید شاد شیطان را

 کسی کو روز قربان، غیر خود را میکند قربان

               نفهمیده است هرگز ، معنی و مفهوم قربان را

                                                                                               

                                                  روابط عمومی شهرداری ماکلوانتاریخ انتشار : 23 مهر 1392