عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
برنامه کارگروه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شهرداری ماکلوان

 

 

برنامه کارگروه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شهرداری ماکلوان

1- تاکید بر حضور موثر شوراها  و تقویت نقش آنها در رونق کسب و کار شهری و منبعث از قوانین و مقررات  موضوعه شهرداری ها

 

2-افزایش سهم منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و حذف در آمدها ی ناپایدار از منابع در آمدی شهرداری ها

 

3-تعیین شاخص های بهره وری در حوضه های خدمات و عمران شهری و ارتقاء شاخص ها با توانمند سازی نیروی انسانی

 

4-اصلاح و تقویت ساختار حمل ونقل عمومی درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل ونقل عمومی در سطح حوزه شهر ماکلوان

 

5-مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اصلاح الگوی مصرف

 

6-صرفه جویی در هزینه ها با تاکید برتحول اساسی در ساختارها و منطقی سازی اندازه شهرداری ها

 

7-سوق دادن شهر داری ماکلوان به رعایت الگوی مصرف و کم نمودن هزینه های جاری شهرداری ها در حوضه مصرف انرژی با توجه به تاثیرات هدفمند کردن یارانه ها برحامل های انرژی

 

8-تاکید بر رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در ساخت و ساز شهری ماکلوان

9- لحاظ نمودن اصلاح الگوی مصرف و کم نمودن هزینه های جاری در بخشنامه سالانه بودجه شهرداری ماکلوان و اولویت بندی پروژ ها با توجه به منابع محدود و تکمیل پروژه های نیمه تمام و جلوگیری از آغاز طرح های جدید در شهرداری ماکلوان

 

10- توجه شهرداری و شورای اسلامی شهر ماکلوان در امور مرتبط با حوزه آموزش و فرهنگ سازی در جهت اقتصاد مقاومتی از طریق تعیین سرفصل های آموزشی

 

11- تبیین اقتصاد مقاوتی و گفتمان سازی آن در محیط سازمانی و اداری شهرداری ماکلوان و تبدیل گفتمان آن به گفتمانی فراگیر

 

12-توجه جدی به خرید کالای ایرانی توسط کارکنان شهرداری ماکلوان

 

 

 تاریخ انتشار : 30 اردیبهشت 1395