عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
اطلاعیه

به اطلاع شهروندان محترم شهرداری ماکلوان میرساند،با توجه به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و قوانین و مقررات وصول عوارض شهری،مالکین محترمی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی انها بیش از 3 سال گذشته باشد و تاکنون شروع به عملیات ساختمانی (ارائه شروع به کار توسط ناظر ساختمان به شهرداری) نکرده باشند،با توجه به اتمام اعتبار پروانه،لازم است جهت اخذ پروانه شهری به شهرداری ماکلوان مراجعه نمایند.بدیهی است عدم مراجعه جهت اخذ پروانه ساختمانی جدید به منزله ساخت و ساز "بدون داشتن پروانه" محسوب میگردد.

خاطر نشان میسازد مبالغ ماخوذه از مالک در زمان صدور پروانه قبلی،از هزینه های احتمالی جهت صدور پروانه جدید، کسر خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری ماکلوانتاریخ انتشار : 26 اسفند 1394