عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
پذیرش مقاله شهرداری ماکلوان در سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

 

مقاله شهرداری ماکلوان با عنوان" مطالعه اثرات کشتیرانی بر محیط زیست دریایی اکوسیستم خلیج فارس " توسط جناب اقای محمد علی صادقی(شهردار) و یعقوب جادی (مسول امور شهری) و محمد حسین نظری(مسول امور مالی) در سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس که در 8 و 9 اسفندماه سال جاری در هتل المپیک برگزار خواهد شد پذیرفته شده است.تاریخ انتشار : 26 بهمن 1394