عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
فرا رسیدن ایام فاطمیه بر تمامی هموطنان به ویژه شهروندان ماکلوانی تسلیت باد

 

السلام علیک یا فاطمه الزهرا (س)

" اللهم صل علی فاطمه و ابیه و بعلها و بنیها و سر الموستودع فیها به عدد ما احاط به علمک "

ایام فاطمیه تسلیت باد و التماس دعا

 

جملات زیبا گیله مرد
تاریخ انتشار : 24 اسفند 1392