عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد

 

اس ام اس سالگرد وفات, اس ام اس وفات حضرت معصومه

 بارگاهی که به شهر قم به پاست
هم برای نجف هم کربلاست
خاک اورا غرق بوسه می کنم
چون که جای پای اربابم رضاست
وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت بادتاریخ انتشار : 20 بهمن 1392