عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
جلسه مدیریت سوخت شهر ماکلوان در بحران برف

با توجه به برف در شهر ماکلوان جلسه ای با موضوع مدیریت سوخت شهر ماکلوان با حضور شهردار صادقی و ریاست شورای اسلامی شهر و سخن گوی شورا و همچنین آقای مرز آبادی ریاست شرکت نفت شهرستان و آقای رستمی کارشناس محترم فرمانداری پیرامون سوخت رسانی به ساکنین سطح شهر و نانوایی ها و صحبت در مورد آمادگی کامل برای سوخت رسانی در کمترین وقت ممکن به اهالی شهر ماکلوان خبر داد و از همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر تقدیر و تشکر نمود...تاریخ انتشار : 12 بهمن 1392