عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
بازدید شهردار و نائب رئیس شورای اسلامی از تعریض جاده بام سبز

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماکلوان امروز 92/10/5 شهردار و نائب رئیس شورای اسلامی شهر ماکلوان از بروژه تعریض جاده در بام سبز بازدید نمودند..تاریخ انتشار : 5 دی 1392