عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
جلسه دادستان و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی با حضور شورای اسلامی شهر و شهردار ماکلوان

جلسه ی دادستان و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی با حضور شورای اسلامی شهر ماکلوان و شهردار ماکلوان جناب آقای صادقی در شهرداری ماکلوان برگزار شد.

 

به گزارش روابظ عمومی شهرداری ماکلوان جلسه ای در خصوص مشکلات شهر ماکلوان مبنی بر سیل های اخیر و آب گرفتگی معابر با حضور دادستان و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و شورای اسلامی شهر و شهردار ماکلوان برگزار شد . که در این جلسه راهکارهایی برای حل مشکلات آب گرفتگی و خطرات ناشی از سیل با توجه به قرار گرفتن شهر در مسیر ماسوله رودخان ارائه شد.  که در آخر دادستان و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی با تقدیر و تشکر از شورای اسلامی شهر و شهردار ماکلوان با قول همکاری موافقت نمودند./

 

 تاریخ انتشار : 17 آذر 1392