عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين

درباره ما

این مجموعه  با رزومه کاری بسیار موفق و سرویس دادن به بزرگترین مزارع ایران آماده همکاری  در کلیه امور درمانی و تحقیقاتی با مزارع و مراکز تحقیقاتی کشور می باشد .
خدمات:

- ارائه طرحهای sop جهت پیشگیری از بروز بیماری در مزارع
- انجام کلیه امور درمانی و ویزیت مزارع توسط پرسنل مجرب این مجموعه
- ارائه جیره های غذایی اقتصادی ارزان قیمت با بالاترین بازدهی در گله های مادر و پرواری
- ارائه برنامه مدون واکسیناسیون دوره ای برای مبارزه با بیماری های گوناگون
- ارائه طرحهای کلیدی جهت افزایش میزان تولید تخم افزایش باروری (fertility) و در نهایت افزایش میزان تولید جوجه در مزارع مادر